daň z nabytí

Od dubna 2016 došlo ke změně, a poplatníkem daně z prodeje nemovitostí stal kupující neboli ten, kdo nemovitost nabyl. Daň se nyní tedy nazývá Daň z nabytí nemovitých věcí. Kupujícím to trochu zkomplikovalo život, protože pokud si na bydlení berou hypotéku, tak jim banky na daň nepůjčí a musejí tedy mít větší hotovost. A zatím to nevypadá, že se bude něco měnit, protože minulý rok na této dani stát vybral 13,6 miliardy.

Současně s touto daní se každým rokem zhoršují podmínky pro vyřízení hypotečního úvěru, takže běžný občan už na hypotéky ani nedosáhne. Paradoxem je, že takový člověk bydlí v nájmu, kde platí třeba 15 tisíc měsíčně, ale hypotéku s měsíčními splátkami ve stejné výši nedostane

Jak se sazba daně z prodeje nemovitých věcí počítá

Pro podání této daně není potřeba si nechat vypracovávat žádný odhad v těchto případech:

 • byty a rodinné domy
 • chalupy, chaty a objekty určené pro rekreaci
 • garáže
 • pozemky, které tvoří s uvedenými stavbami funkční celek
 • pozemky, jejichž součástí jsou uvedené stavby
 • pozemky bez trvalého porostu, na kterých není zřízena stavba a ke kterým nebylo zřízeno právo stavby

Pro základ daně je možno vyjít z kupní ceny nebo z tzv. směrné hodnoty. Je to údaj, jež stanovuje FÚ na základě ceny obvyklé pro tuto lokalitu a pro základ daně se vezme 75 % z této hodnoty – srovnávací daňová hodnota. Daň se platí z vyšší částky.

Pokud je tedy srovnávací daňová hodnota 1 mil. a prodejní cena je 1,5 mil., pak zaplatíte daň z 1,5 mil.

Může nastat ale i situace, že srovnávací daňová hodnota je 1 mil., ale vy jste koupili byt za 500 tis, protože byl např. ve špatném stavu. Pak je dobré si nechat udělat odhad a do kalkulace zahrnete 75 % z odhadní ceny. Bude-li tato částka 700 tis., pak platíte daň z této hodnoty.

Sazba této daně je 4 % ze stanoveného základu daně. Základ daně je možno snížit o uznatelné výdaje, kterými může např. být pořízení znaleckých posudků.

Kdy se tato daň neplatí:

 • U bezúplatného převodu jako je dědictví nebo darování.
 • Novostavby (do 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání) a současně první úplatné nabytí domu či bytu
 • První úplatný převod nově vzniklé jednotky – nástavba apod., (pokud k němu došlo do 5-ti let po kolaudaci) a od 1.11.2019 se to týká i bytů v RD.
 • Při převodu majetku družstva do vlastnictví člena družstva (změna vlastnictví z DB na OV).

Kdy a kde daň máte zaplatit

Pokud je více kupujících, pak každý podává daňové přiznání samostatně, manželé mohou podat přiznání společně na jednom formuláři, kde je uveden jen jeden z nich jako společný zmocněnec.

Daňové přiznání je nutno podat i zaplatit nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve které došlo ke vkladu práva do katastru nemovitostí. Toto přiznání se podává a platí tam, kde se daná nemovitost nachází. Je-li tedy byt v Olomouci a vy bydlíte v Brně, pak budete daň platit v Olomouci.

K daňovému přiznání přiložte

 • kopii nabývacích dokumentů (kupní smlouva, darovací smlouva, dědická smlouva, závěť)
 • pokud jej máte, tak i odhad nemovitosti, abyste se vyhnuli nadměrné srovnávací daňové hodnotě, kterou by mohl určit FÚ
 • kopii LV nebo jiný doklad o nabytí nemovitosti, kde je vyznačen nový majitel.

Jestliže neznáte cenu nemovitosti, tak budete potřebovat ještě:

 • Znalecký posudek
 • Doklad o zaplacení odměny a nákladů znalci ( peníze za znalecký posudek lze odečíst z daní)

Dále pak budete každý rok platit daňové přiznání. Termín odevzdání daňového přiznání k dani z nemovitosti je vždy 31. leden následujícího roku.

Žádost o vypracování daně z nabytí nemovitých věcí

Cena daňového přiznání je od 600,-Kč, dle složitosti a počtu nemovitostí.
  Chci dostávat upozornění na nové příběhy (vložte zde svou emailovou adresu)

  (Vaše data s nikým nesdílíme a používáme je jen pro zamýšlený účel)

   Příběhy z praxe
   Vaše dotazy