daně

Rozhodli jste se prodat byt a kolem sebe slyšíte jazyk, kterému ani za mák nerozumíte. Už jsme tak zavaleni daněmi, že si mnozí pletou daň z nemovitých věcí, kterou každý vlastník platí jednou ročně s ostatními daněmi.

Pojďme se tedy podívat na příklady daní, jak s nimi zacházet a jak se vyhnout pokutám, které vám může správce daně uložit.
Jak komunikovat se správci daně? Daně se přiznávají na finančním úřadě, pod který daná nemovitost spadá a u společného jmění manželů podává přiznání jen jeden z manželů.

Plátce může požádat správce daně o posečkání úhrady daně, nebo její rozložení na splátky.  Do základu daně se nezapočítává DPH. Vlastníci datové schránky musí podávat veškerá daňová přiznání elektronicky ostatní je mohou poslat poštou nebo zajít na FÚ osobně. Nezapomeňte, že když změníte adresu bydliště, musíte to správci daně to také oznámit.

Daň z nabytí nemovitosti
Tato daň se netýká nemovitostí zděděných nebo těch, kde jde o prvního majitele (developerské projekty).

U darovaných nemovitostí je otázkou způsob darování. Darované nemovitosti  jsou od daně osvobozeny, jsou-li od příbuzných v řadě přímé i pobočné (rodiče, děti, vnuci, sourozenci, synovci, …, strýcové, …, zeťové, …, manželovy děti, manželovi rodiče, manželé rodičů). To této skupiny patří i i lidé, kteří s dárcem žijí alespoň jeden rok ve společné domácnosti nebo jsou na dárce odkázány výživou.

U úplatného převodu platí kupující tuto daň ve výši 4 % ze základu daně. V tomto případě nezáleží na příbuzenském vztahu kupujícího a prodávajícího. Základ daně se nemusí shodovat s cenou, která je uvedena na kupní smlouvě.

U staveb pro bydlení a rekreační účely není potřeba pořizovat znalecký posudek. Kdyby byla prodejní cena extrémně nízká, může finanční úřad vyměřit daň podle směrné hodnoty, což je 75% ceny obvyklé pro danou lokalitu, typ nemovitosti apod.  Plátce se ale může bránit a může si nechat vypravovat znalecký posudek a zaplatit daň dle ceny vypočtené znalcem. Náklady na pořízení posudku si lze odečíst ze základu daně.

Daň z nemovitých věcí
Koupíte-li nemovitost, pak musíte podat přiznání k dani z nemovitých věcí do tří kalendářních měsíců, které následují po zápisu do katastru. Takže když bude zápis do katastrů nemovitostí proveden v prosinci, pak musíte podat přiznání nejpozději do konce března roku následujícího.
Tato daň se platí dopředu a ne zpětně. Platíte ji tedy nyní na rok 2018 a ne za rok 2017. Nové daňové přiznání je nutné podat do konce ledna.
Máte-li nemovitost už delší dobu, a nic zásadního jste na nemovitosti změnili, pak přiznání nepodáváte, ale jen ji zaplatíte.
Změnily-li se ale okolnosti pro vyměření daně, třeba jiná obytná plocha či velikost pozemku, je přiznání k dani z nemovitých věcí nutné podat. Budete pak platit jinou částku, než tomu bylo v roce minulém. Týká se to i těch, kteří nemovitost prodali, darovali a nemají tedy už povinnost daň platit.

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti
Je to v podstatě daň ze zisku, při prodeji nemovitosti. Od této dani tedy můžete být za určitých podmínek osvobozeni, zejména nesmí být nemovitost součástí obchodního majetku.

Placení této daně se můžete vyhnout, když:

  • Jde-li o družstevní byt a vlastníte členská práva více než 5 let
  • Je-li ve vašem vlastnictví více než 5 let
  • Nebo ji vlastníte méně než 5 let, ale bydlíte v nemovitosti nejméně 2 roky
  • Nebo jste zde bezprostředně před prodejem bydleli a peníze použijete na vlastní bydlení.

K poslednímu bodu je potřeba se více rozepsat. Nově koupená nemovitost může být jak pozemek, kde budete teprve stavět, tak byt. A lze uplatnit např. i nemovitost koupenou v loňském roce. V tomto případě není potřeba daňové přiznání ani podávat.  Toto pravidlo neplatí, pokud je prodejní cena vyšší než 5 milionů Kč. V tomto případě musíte předložit správci daně důvod osvobození od tohoto příjmu.
Věc se trochu komplikuje, pokud jste nemovitost získali dědictvím, ať už se jedná o vlastnictví osobní nebo družstevní.
Osvobození od povinnosti zaplatit daň z příjmu, nelze uplatnit za nemovitosti zděděné jinak než z řady přímé a je potřeba výše uvedené lhůty dodržet. Získali-li jste ji ale od příbuzného v řadě přímé, tak se do výše uvedených lhůt započte i lhůta, po kterou ji příbuzný vlastnil. Neboli – vlastnila-li vaše babička členská práva roky, pak je lépe počkat s prodejem ještě rok, abyste naplnili lhůtu 5 ti let.

Povinnost zaplatit tuto daň vzniká v roce, kdy za prodej získáte peníze. Nemusí se tedy shodovat s rokem prodeje. Obdržíte-li je z nějakého důvodu v jiný rok, než prodej proběhnul, pak podáváte daňové přiznání za tento rok.
Příklad. Kupní smlouva byla zrealizována v listopadu 2017, ale peníze jste dostali v roce 2018. Přiznání podáváte až v roce 2019, za rok 2018. Do přiznání uvedete tento příjem jako “Ostatní příjem” a údaje vyplňte i v příloze č.2.

Do přiznání uvedete i výdaje související s prodejem.  Patří sem náklady na pořízení nemovitosti, notářské poplatky, odměna RK apod. Jde-li o zděděnou nemovitost, která nebyla osvobozena od této daně, pak se místo kupní ceny zahrne do nákladů cena uvedena v dědickém řízení.
Daň nemůže mít zápornou hodnotu. Koupíte-li něco na 1 milion, náklady budou 500 tisíc a prodáte to za 1,200 milionu, pak sice nemáte povinnost nic platit, ale také nečekejte, že dostanete nějakou kompenzaci.

Chci dostávat upozornění na nové příběhy (vložte zde svou emailovou adresu)

(Vaše data s nikým nesdílíme a používáme je jen pro zamýšlený účel)

    Příběhy z praxe
    Vaše dotazy