Nový realitní zákon

zákon

Změny zákona o realitním zprostředkování začnou pravděpodobně platit až od 18. února 2020. Zatím se ani na úřadech nic oficiálního nedozvíte, kromě toho, že po vzniku účinnosti zákona půjde o vázanou živnost.

Makléř bude mít nově některé povinnosti, které do této doby nebyly ustanoveny:

Profesní pojištění.

Každý makléř bude muset být po celou dobu své činnosti pojištěn.  Jde o pojištění pro případ, kdy bude potřeba klientovi nahradit újmu, kterou mu svým chováním makléř způsobí. Újma může být zájemci způsobena špatnou činností nebo naopak ničeností daného makléře (např. zapomene klientovi něco říci). Výše pojistné částky se odvíjí od způsobu jakým tuto činnost vykonává.

  • V případě že pracuje tzv. sám na sebe, musí být pojištěn nejméně na 1.750.000,- Kč pro jednu pojistnou událost a nejméně na 3.500.000,-Kč u více pojistných událostí v průběhu jednoho roku současně.
  • Pokud pracuje makléř pod hlavičkou nějaké realitní kanceláře (písemná smlouva), musí být pojištěn nejméně na ½ z těchto limitů, tedy na částku 875.000,-Kč / 1.750.000,- Kč. I další pojistné limity jako je spoluúčast se snižují na 50 %. Podmínkou však je, že své služby nabízí výhradně jménem této realitní kanceláře a využívá obchodní značku této společnosti.

Spoluúčast makléře  by neměla být u každého plnění vyšší než 5 tisíc Kč, nebo 1% ze sjednané částky. Tzn., že u pojištění na částku 3.500.000 Kč, by neměla přesáhnout 35.000 Kč.

Je dobré, aby se pojistka vztahovala i na další škody, jako jsou úrazy, majetkové poškození.

Pojistku je nutno uzavřít do 2 měsíců od vzniku účinnosti zákona. V případě, že se makléř nepojistí, může dostat pokutu až 1.000.000,-Kč. Do 10 dnů od uzavření pojistné smlouvy je nutné doručit ověřenou kopii  na  Realitní odbor Ministerstva pro místní rozvoj ČR (Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1)

Kvalifikace makléře

Pro vznik vázané živnosti je potřeba, aby každý makléř do 6 měsíců od platnosti tohoto zákona doložit na příslušný Živnostenský úřad důkazy o splnění kvalifikačních předpokladů:

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském studiu (právo, ekonomické obory, finance , marketing, obchod, stavebnictví se zaměřením na stavitelství, příprava a realizace staveb, nebo odborné vysokoškolské studium nezařazené do oblasti vzdělávání)
  • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studiu + 1 rok praxe v realitním oboru + absolvování mezinárodně uznávaného kurzu §60a zákona 111/1998 se zaměřením na nemovitosti pořádaném na státem akreditovaném ústavu.
  • vysokoškolské, středoškolské, nebo vyšší odborné vzdělání s maturitou + 3 roky praxe v oboru
  • profesní kvalifikace zákon o uznávání profesních znalostí  dle zákona 179/2006

Makléři, kteří nesplní kvalifikační předpoklady, budou muset doložit svou praxi daňová přiznání, která dokážou realitní praxi nejméně za tři roky, přičemž nemusí jít o tři po sobě jdoucí roky. Budou uznány i doklady, které budou dokazovat vaši činnost jako zaměstnanec či společník společnosti s realitním zaměřením.

Nebude-li makléř schopen dokázat ani tuto podmínku, bude potřeba, aby absolvoval rekvalifikační kurz a zkoušky budou probíhat u instituce, která je autorizovaná státem.

Chci dostávat upozornění na nové příběhy (vložte zde svou emailovou adresu)

(Vaše data s nikým nesdílíme a používáme je jen pro zamýšlený účel)

Příběhy z praxe
Vaše dotazy
Pomocí |2020-01-25T21:00:39+01:0025 ledna, 2020|0. články, 1. Zákony|0 komentářů

Napsat komentář